Regulamin Konkursu

Regulamin konkursów Spartan Fight

                                                                              Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem jest Spartan Fight sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Pod Młynem 23a
 2. Fundatorem nagród jest Spartan Fight sp. Z o.o z siedzibą w Katowicach przy ul. Pod Młynem 23a
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 4. Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony internetowej spartanfight.pl
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo
 6. W trakcie trwania konkursu Organizator może przesyłać drogą komunikacji elektronicznej wiadomości o przebiegu konkursu.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne
 8. Laureat nie może brać udziału w konkursach organizowanych przez Spartan Fight przez 30 dni od dnia wygrania nagrody
 9. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu. Przesłanie odpowiedzi na pytanie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

 

                                                                                        Nagrody

 

 1. Każdy uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu
 2. O wygranej Organizator poinformuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail

 

                                                                           Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Spartan Fight sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Pod młynem 23a. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska ,adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania –adresu do wysyłki nagrody
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do realizacji, wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do : dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania ich usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania

 

 

Bądź na bieżąco
Karta walk - Spartan Fight 6
Styl: MMA
Waga: 84 kg
Nikos Sokolis
( 12-4 )
Adam Kowalski
( 7-3-1 )
Styl: MMA
Waga: 93 kg
Styl: K1
Waga: 62 kg
Łukasz Łęczycki
( 17-11-1 )
Grzegorz Siwy
( 8-1 )
Styl: MMA
Waga: 84 kg
Sylwester Borys
( 9-3 )
Styl: MMA
Waga: 77 kg
Jakub Wikłacz
( 4-0-1 )
Styl: MMA
Waga: 61 kg
Dawid Gralka
( 4-1 )
Łukasz Witos
( 7-4 )
Styl: MMA
Waga: 77 kg
Andrey Vlasov
( 6-2 )
Styl: MMA
Waga: 70 kg
Kamil Ruta
( 8-0 )
Styl: K1
Waga: 81 kg
Evgeny Karotkin
( 4-0 )
Styl: MMA
Waga: 70 kg
Styl: MMA
Waga: 77 kg
Marcin Mazurek
( 4-4 )
Styl: MMA
Waga: 120 kg
Mariusz Galant
( 0-1 )
Społeczności
Partnerzy Medialni
Sponsorzy