Zasady i reguły walki

Regulamin i zasady walk stosowane podczas gal Spartan Fight

 

 

Mieszane sztuki walki ( MMA)- jest konkurencją sportowa, gdzie zawodnicy walczą i korzystają z szerokiego zakresu technik sportów walki w celu stworzenia widowiska sportowego. Walki stosowane są z ograniczeniami koniecznymi, aby zminimalizować ryzyko śmierci i innych poważnych urazów.

 

Limity wagowe obowiązujące na Spartan Fight

Mężczyźni :

- 57kg

-61kg

- 66 kg

- 70kg

- 77kg

- 84kg

- 93kg

- 120kg

+ 120 kg

 

-kobiety:

- 48kg

- 52kg

- 57kg

- 61kg

 

Przewiduje się tolerancję wagową do 200g

 

W walce o pas oboje zawodnicy muszą wypełnić umówiony limit wagowy, Jeśli mistrz nie wypełni limitu, wakuje pas nawet jeśli zostanie zwycięzcą walki. Walka wówczas odbędzie się na dystansie 3x5min + 5 min dogrywki w wypadku remisu.

Jeśli pretendent nie wypełni limitu, walka traci status mistrzowskiej i nawet jeśli pretendent ją wygra, pas zostaje u mistrza, a walka odbędzie się na dystansie 3x5min

Jeśli oboje nie wypełnią limitu walka traci status mistrzowski, a mistrz wakuje pas nawet jeśli zostanie zwycięzcą walki. a walka odbędzie się na dystansie 3x5min

Przekroczenie limitu wagowego do 500g powoduje, iż 20% wynagrodzenia przechodzi na rzecz przeciwnika, przekroczenie limitu wagowego powyżej 500g powoduje iż, 30% wynagrodzenia przechodzi na rzecz przeciwnika.

 

 

Obszar walki

 

 1. Przekątna Octagonu ( pole walki ogrodzone w bezpieczny sposób siatką ) nie może być mniejsza niż 6 metrów i nie większa niż 10 metrów. Podłoga musi być pokryta materiałem typu pianka o grubości min 2,5cm i musi być zatwierdzone przez głównego sędziego i Organizatora. Wyściółka powinna rozciągać się poza obszar walki na co najmniej 1m.
 2. Podest na którym stoi Octagon musi mieć wysokość między 1m a 1,2 m.
 3. Obszar walki musi być ogrodzony i wykonany z materiału, który zapobiega wypadnięciu uczestników z pola walki . Wszelkie części metalowe muszą być zabezpieczone w sposób zatwierdzony przez głównego sędziego i Organizatora i nie mogą spowodować jakichkolwiek urazów u uczestników gal.
 4. Obszar walki musi mieć dwa wejścia.
 5. Obszar walki ma wyznaczone 2 strefy – niebieską i czerwoną, każda z nich jest przypisana do jednego z zawodników. Rękawice zawodników oznaczone są czerwonym lub niebieskim kawałkiem taśmy. Po wejściu do octagonu, zawodnicy pozostają przy swoich strefach , aż rozpocznie się walka.
 6. Istnieją również dwa neutralne rogi w obszarze walki. Sędzia ringowy może nakazać zawodnikowi iść do neutralnego narożnika w pewnych sytuacjach.

 

Sprzęt

 1. Taborety dla sekundantów ( dwa lub trzy ) każdego zawodnika muszą być umieszczone przy pod samym oktagonem ( każdy zestaw z innej strony).
 2. Zestawy krzeseł i stołów dla sędziów punktowych, czasu i rezerwowych muszą być

umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie  obszaru walki. Muszą stać z 3 różnych stron oktagonu.

 1. Miejsce dla Cutmana i lekarza musi być przygotowane w pobliżu strefy walki.
 2. Miejsce dla obsługi technicznej i sprzętu ( wiadra itp. ) muszą być przygotowane przy każdym wejściu.
 3. Wszystkie wyżej wymienione osoby muszą być miejscu widocznym ze środka Octagonu i muszą pozostawać w kontakcie wzrokowym z sędzią ringowym.
 4. Zabrania się wieszać banery lub inne podobne przedmioty na obszar walki lub w jego 

pobliżu bez uprzedniego zezwolenia Organizatora.

 

Bezpieczeństwo

 1. Nad bezpiecznym przebiegiem walk czuwa sędzia główny, ringowy, sędziowie punktowi ,

Cutman i lekarz, powołany przez Organizatora.

 1. Organizator dostarcza rękawice, które każdy zawodnik jest zobowiązany do wykorzystania w walce. Stosowanie innych rękawic jest zabronione. Wszelkie zmiany w rękawicach dostarczonych przez Organizatora są zabronione.
 2. Każdy zawodnik jest bandażowany przez Cutman lub trenera (typ i długość bandaży jest zatwierdzony przez Organizatora podczas ceremonii ważenia). Przed walką bandaże może sprawdzić jedna osoba z zespołu przeciwnika( oprócz samego przeciwnika). W przypadku bandażowania przez trenera bandaże sprawdzane są przez Cutmana i przez niego podpisywane.
 3. Tuż przed wejściem do strefy walki, zawodnik musi mieć na sobie suspensorium i ochraniacz na zęby. Cutman nakłada wazelinę na twarz zawodnika. Zawodnik musi być suchy, i mieć przycięte paznokcie.  Zabronione jest stosowanie maści przeciwbólowych i rozgrzewających, a także  jakichkolwiek środków, które mogą powodować pocenie się
 4. Zawodnik musi używać do walki spodenek dostarczonych przez Organizatora oraz wyjść do walki oraz na ważenie w stroju dostarczonym przez Organizatora, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 5. Zawodnicy są zobowiązani do używania :ochraniacza zębów i ( mężczyźni ) krocza podczas walki (suspensorium)
 6. Zawodnicy nie mogą nosić żadnej biżuterii podczas walki.
 7. Zabronione jest używanie obuwia podczas walki oraz jakichkolwiek bandaży powyżej pasa.
 8. Organizator i sędzia główny określają w jaki sposób maja być spięte włosy zawodnika aby nie przeszkadzały w czasie walki.
 9. Podczas walki i całej gali zawodnicy i jego sekundanci zobowiązani są postępować zgodnie z zasadami fair play.

 

Czas walki

 1. Każda walka trwa 3 x 5-minut z 1 minutową przerwą miedzy rundami.
 2. Każda walka o mistrzowski pas trwa 5 x 5-minut z 1 minutową przerwą miedzy rundami

 

Zatrzymanie walki

 1. Sędzia ringowy jest jedyną osobą upoważnioną do zaprzestania walki w każdej chwili.

Może on skorzystać z porady lekarza i innych  sędziów w odniesieniu do decyzji o wstrzymaniu walki.

 1. Sędzia jest jedyną osoba upoważnioną do wejścia do klatki podczas walki. Cutman może wejść do oktagonu jedynie podczas przerwy oraz po zakończeniu walki. W przypadku obfitego krwawienia sędzia ringowy może zatrzymać walkę tylko i wyłącznie w celu zasięgnięcia porady lekarza czy uraz nie zagraża zdrowiu zawodnika. Jeśli lekarz stwierdzi zagrożenie zdrowia walka nie może być kontynuowana

 

Punktacja

 1. Wszystkie walki są oceniane przez trzech sędziów punktowych.
 2. Obowiązuje 10 punktowy system oceniania walki.
 3. Sędziowie oceniają walkę, pod kątem efektywnego i skutecznego stosowania technik uderzanych, skutecznych obaleń i grapplingu, agresywność i kontrolę walki
 4. Efektywne uderzenia są rozumiane jako czyste i skuteczne uderzenia( kopnięcia)  zadawane przez zawodnika.
 5. Efektywny grappling jest rozumiany jako udane obalenia, sprowadzenia do parteru, prowadzące do dominującej pozycji, tworzenie zagrożenia (np. G&P,  techniki kończące )
 6. Skuteczna agresja oznacza umiejętność aktywnego i skutecznego stosowania technik ataku w walce.
 7. Kontrola obszaru jest oceniana przez to, kto dyktuje tempo, miejsce i pozycję walki.
 8. Możliwości punktacji :

10-10 – remis

10- 9 – mała przewaga

10- 8 – duża przewaga

10 – 7 dominacja przez całą rundę

 

Ogólne zasady walki

 

 1. Jeśli zawodnik dotyka maty inną częścią ciała niż stopy wtedy obowiązują zasady Ground game
 2. Sędzia ringowy może przerwać walkę, gdy zdrowie lub życie jednego z zawodników jest według niego zagrożone ( np. w sytuacji G&P ).
 3. Zawodnik powinien podziękować przeciwnikowi i sędziemu po walce niezależnie od werdyktu.
 4. Zawodnicy przestrzegają zasad fair-play. Jeśli nie będą przestrzegać zasad fair-play, mogą zostać zdyskwalifikowany przez sędziego.

 

Dozwolone miejsca uderzeń i kopnięć w stójce

 1. Przód i boki twarzy.
 2. Przód i bok tułowia.
 3. Nogi i ręce z wyjątkiem stawów.

Techniki dozwolone:

 1. Kopnięcia stopą, piszczelem i kolanem, stompy na nogi i stopy
 2. Uderzenia pięścią, barkiem
 3. Uderzenia łokciem na głowę
 4. Wszystkie sprowadzenia i obalenia z wyjątkiem tych gdy przeciwnik ląduje na głowie
 5. W przypadku ground game zabronione są wszelkie kopnięcia na głowę
 6. Każda dźwignia na ramię, łokieć, nadgarstek, kolana, kostki i stopy oraz min. 3 palce
 7. Duszenia

Upomnienia:

Sędzia może upomnieć zawodnika gdy ten:

 1. a) łapie octagon, bez wpływu na walkę
 2. b) łapie za szorty lub rękawice przeciwnika
 3. c) wypowiada się w trakcie walki
 4. d) w przypadku faulu, który był przypadkowy i nie spowodował urazu u przeciwnika

Jeżeli upomnienie nie zadziała, ukarać zawodnika odjęciem punktu. W przypadku gdy nie zadziała odjęcie punktu sędzia może zdyskwalifikować zawodnika

Faule i ostrzeżenia

 1. Lista fauli, które mogą powodować u zawodnika odjęcie punktu:

- Uderzenie łokciem 12-6

- Uderzenia na tył głowy

- Uderzenia w kręgosłup

- Uderzenia w nerki

- Uderzenia i kopnięcia na krocze (po kopnięciu w krocze zawodnik ma 5 minut na dojście do siebie)

- Łapanie za obojczyk

- Stompy na ciało

- Plucie

- Szczypanie

- Celowe opuszczenie  klatki

- Atakowanie w momencie kiedy sędzia rozdziela zawodników

- Chwytanie siatki

- Celowe wyplucie ochraniacza szczęki / symulowanie kontuzji

- Drapanie

- Wsadzanie palców w oczy

- Szarpanie za włosy

- Celowe rzucanie przeciwnika  na głowę

- Uderzanie głową

- Wszelkie ataki w krtań oraz łapanie za tchawicę

- Łapanie spodenek lub rękawic rywala

- Atakowanie rywala w czasie przerwy między rundami

- Atakowanie rywala po gongu

- Atakowanie rywala, który znajduje się pod opieką arbitra

- Umyślne niestosowanie się do instrukcji sędziego ringowego

- Używanie obraźliwego języka,

-  Jednoczesne zakrywanie dłonią ust i nosa rywala

- Trzymanie otwartej dłoni skierowanej palcami w stronę twarzy przeciwnika

- Inne nielegalne techniki, które mogą doprowadzić do uszkodzenia przeciwnika

- Unikanie walki

- Ingerencja narożnika

- W skrajnych przypadkach brutalnego i intencjonalnego faulu, po którym przeciwnik mimo wszystko może kontynuować walkę sędzia może ukarać zawodnika faulującego odjęciem 2 punktów

 

 1. Dyskwalifikacja (czerwona kartka) może wystąpić po każdym połączeniu 2 fauli lub po faulu powodującym niemożliwość kontynuowania walki przez przeciwnika.
 2. Faule skutkuje odjęciem jednego punktu na kartach sędziowskich.
 3. Tylko sędzia ringowy może ocenić faul i tylko on sygnalizuje sędziom punktowym odjęcie punktu.
 4. W przypadku kopnięcia w krocze, sfaulowany zawodnik ma każdorazowo 5 minut czasu na to by dojść do siebie
 5. Jeśli jest popełniony faul:

- Sędzia zatrzymuje czas

- Sędzia sprawdza stan sfaulowanego zawodnika ( w razie potrzeby wzywa cutmana i lekarza)

- Sędzia informuje, że zawodnik popełnił faul, odejmuje punkt i powiadamia o tym sędziów.

 1. Jeśli fauluje zawodnik z dołu , walka jest kontynuowana, chyba że faulowany zawodnik jest kontuzjowany

- Sędzia ustnie informuje zawodnika z dołu o faulu.

- Po skończonej akcji sędzia przerywa walkę i odejmuje punkt zawodnikowi faulującemu.

 

Uszkodzenia podczas walki

 1. Jeżeli uraz wywołany przez przepisowy atak jest na tyle poważny, że zawodnik nie może walczyć przegrywa walkę przez TKO ( techniczny knockout).
 2. Jeżeli w/w uraz wywołany jest przez intencjonalny faul zawodnik, który go spowodował jest zdyskwalifikowany.
 3. Jeżeli faul jest przypadkowy, a sfaulowany zawodnik nie może kontynuować walki, a miał on miejsce przed połową walki (połowa drugiej rundy) walka zanotowana jest jako NO CONTEST. Jeżeli sytuacja ma miejsce po połowie walki o wyniku decyduje Decyzja Techniczna (punkty są liczone do momentu faulu).
 4. Jeżeli zawodnik podczas faulowania sam się uszkodzi, sędzia traktuje uraz jak wywołany przez przepisowy atak.

 

 

 

 

 

Rodzaje wyników walki

 1. Poddanie:

- fizyczne: zawodnik wykorzystuje rękę lub nogę do klepania (minimum dwa razy)

- werbalne: zawodnik ustnie (krzyk) informuje sędziego o poddaniu walki

-poddanie przez naroznik: sekundanci rzucają ręcznik

 1. Knockout techniczny:

- Gdy sędzia przerywa walkę

- Gdy lekarz nie zezwala na kontynuowanie walki(sędzia przerywa walkę i wzywa lekarza ringu do konsultacji)

- Gdy uraz w wyniku przepisowego ataku jest na tyle poważny ,że zawodnik nie może kontynuować walki

 1. Knockout
 2. Decyzja

- Jednogłośna - wszyscy trzej sędziowie typują tego samego zawodnika zwycięzcą

- Niejednogłośna  - dwóch sędziów  typuje tego samego zawodnika zwycięzcą, a jeden sędzia innego

- Większościowa- dwóch sędziów i typuje tego samego zawodnika zwycięzcą, a jeden remis

 1. Remis:

- Jednogłośny - wszyscy j sędziowie oceniaja walkę na remis

- Większościowy - dwóch sędziów ocenia  wynik walki remis

- Niejednogłośny -  każdy sędzia ocenia walkę inaczej

 1. Dyskwalifikacja – gdy zawodnik dopuszcza się faulu, po którym przeciwnik nie jest stanie kontynuować walki.
 2. Decyzja techniczne – gdy walka została zakończona po połowie regulaminowego czasu pojedynku lub w trakcie trwania rund następnych bez określenia winnego tej sytuacji, ocenia się ją zgodnie z oceną odbytych rund.
 3. NO contest - kiedy walka jest zatrzymana jest przed połową regulaminowego czasu bez określenia winnego tej sytuacji

 

 

 

Rozcięcia i bandażowanie

 1. Jeżeli zawodnik doznał rozcięcia musi czekać do przerwy, aby cutman mógł zająć się tamowaniem krwawienia
 2. Jeżeli krwawienie jest bardzo obfite i przeszkadza zawodnikowi w walce (zalewa oko) sędzia może zatrzymać walkę, ale tylko w celu sprawdzenia rozcięcia przez lekarza (lekarz nie tamuje rozcięcia, a tylko przeciera je w celu sprawdzenia czy nie zagraża ono zdrowiu kontuzjowanego). Jeżeli lekarz wyraża zgodę walka jest kontynuowana bez przerwy na Cutmana. Jeżeli nie wyraża zgody, a uraz spowodowany jest przez legalny atak zawodnik przegrywa przez TKO (kontuzja)

 

 

Zachowanie się sekundantów

 1. W narożniku zawodnika może przebywać maksymalnie trzech sekundantów
 2. Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy sekundantów w czasie walki, podczas przygotowania do walki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
 3. W czasie przerwy miedzy rundami do octagonu może wejść dwóch sekundantów, jeden musi pozostać na zewnątrz .
 4. W przypadku interwencji cutmana do zawodnika, u którego ma miejsce tamowanie krwawienia do octagonu może wejść tylko jeden sekundant
 5. W czasie trwania walki (rundy) sekundanci muszą przebywać poza podestem ringu, na

wyznaczonych miejscach.

 1. Obowiązkiem sekundantów jest uprzątnięcie narożnika po przerwie między rundami
 2. W czasie trwania walki (rundy) sekundantom nie wolno:

- wchodzić na podest ringu

- łapać i szarpać siatkę

- poruszać się wkoło octagonu

- używać niecenzuralnych słów pod adresem zawodnika lub sędziego,

- korzystać z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych),

- pomagać fizycznie zawodnikowi bez zezwolenia sędziego,

- uderzać w podest

- wstawać z wyznaczonych miejsc

 1. W czasie trwania przerwy w walce sekundantom nie wolno:

- przebywać wewnątrz octagonu w liczbie większej niż dwie osoby

- zwracać się bezpośrednio do sędziego ringowego,

- przechodzić do narożnika przeciwnej ekipy,

- podawać zawodnikowi wspomagania w postaci stałej (tabletki, pastylki itp.),

- podawać wodę (płyny) w opakowaniu szklanym,

- zaszywać i zlepiać rany powstałe w wyniku walki,

 1. W czasie walki (rundy) sekundantom wolno:

- udzielać wskazówek zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki,

- przygotować sprzęt do pomocy podczas przerwy (woda, lód itp.),

 

 

Za nieprzestrzeganie zasad sekundanci mogą być ukarani upomnieniem, ostrzeżeniem oraz

dyskwalifikacją oraz mogą spowodować ostrzeżenie oraz dyskwalifikację ich zawodnika:

- upomnienie  udzielane jest po pierwszym złamaniu zasad zachowania sekundantów.

-  ostrzeżenie oznacza żółtą kartkę, co wiąże się z odjęciem z honorarium zawodnika 10 %

sumy

- 2 ostrzeżenie oznacza czerwoną kartkę, i odesłanie sekundanta do szatni, co wiąże się z

odjęciem od honorarium zawodnika 20 % sumy

- kolejne ostrzeżenie oznaczać będzie odjęcie punktu dyskwalifikację zawodnika

- dyskwalifikacja może nastąpić od razu gdy złamanie reguł zachowania sekundantów

bezpośrednio wpłynęło na przebieg walki

 

Badania

Każdy zawodnik ma obowiązek nie wcześniej niż 10 dni przed walką i nie później niż 4 dni przed walką dostarczyć badania w formie zeskanowanego dokumentu na podany przez Organizatora adres mailowy Sędziego Głównego. Wymagane dokumenty:

- badanie na obecność żółtaczki typu B-Antygen!

- badanie na obecność żółtaczki typu C-Antygen!

- badanie na obecność wirusa HIV- Antygen!

- książeczka sportowca bądź zaświadczenie wyłącznie od lekarza sportowego lub przychodni sportowej, iż zawodnik jest zdolny do „Zawodów MMA” (zaświadczenia wydane przez internistę, ortopedę, laryngologa nie będą honorowane, jak również te wystawione na: „zdolny do uprawiania sportu” oraz „zdolny do zawodów sztuk walki”)

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w dniu walki obejmujące „Sporty Ekstremalne”

Niedostarczenie któregokolwiek dokumentu w w/w terminie skutkować będzie potrąceniem 20% honorarium. Zupełny brak posiadania któregokolwiek z badań uniemożliwia przystąpienie do walki

 

Odwołania

 1. Kierownik ekipy ma prawo wnieść pisemny protest tylko w przypadku rażących zaniedbań dotyczących Organizatora, pracy sędziów itp. w ciągu 48 godzin od

momentu zakończenia walki po wpłaceniu 1000pln kaucji na konto Spartan Fight,

 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu Spartan Fight nie zwraca wpłaconej kaucji
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu Spartan Fight zwraca wpłaconą kwotę.

Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym zbiorze zasad i regulacji są ustalane przez komisję składającą

się z sędziego głównego i dwóch przedstawicieli Organizatora.

W przypadku niektórych pojedynków w/w przepisy, dotyczące w szczególności czasu walki, technik kończących itp. mogą zostać zmienione ( np. walki amatorskie ). Sytuacja taka będzie każdorazowo uzgadniana ze wszystkimi stronami biorącymi udział w tym pojedynku.

 

Spartan Fight

Bądź na bieżąco
Karta walk - Spartan Fight 6
Styl: MMA
Waga: 84 kg
Nikos Sokolis
( 12-4 )
Adam Kowalski
( 7-3-1 )
Styl: MMA
Waga: 93 kg
Styl: K1
Waga: 62 kg
Łukasz Łęczycki
( 17-11-1 )
Grzegorz Siwy
( 8-1 )
Styl: MMA
Waga: 84 kg
Sylwester Borys
( 9-3 )
Styl: MMA
Waga: 77 kg
Jakub Wikłacz
( 4-0-1 )
Styl: MMA
Waga: 61 kg
Dawid Gralka
( 4-1 )
Łukasz Witos
( 7-4 )
Styl: MMA
Waga: 77 kg
Andrey Vlasov
( 6-2 )
Styl: MMA
Waga: 70 kg
Kamil Ruta
( 8-0 )
Styl: K1
Waga: 81 kg
Evgeny Karotkin
( 4-0 )
Styl: MMA
Waga: 70 kg
Styl: MMA
Waga: 77 kg
Marcin Mazurek
( 4-4 )
Styl: MMA
Waga: 120 kg
Mariusz Galant
( 0-1 )
Społeczności
Partnerzy Medialni
Sponsorzy